R C Boyutlu Çapraz Tablolarda Çoklu Karşılaştırma Yöntemlerinin İncelenmesi Bir Uygulama


CANGÜR Ş., ANKARALI H., PASİN Ö.

8. Uluslararası İstatistik Kongresi, 27 - 30 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper