Örgüt Yapısının Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi Üzerine Lojistik Sektöründe Bir Araştırma


TOKER K., ÇETİN C., GÜVEN B., AKSU B.

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.7, pp.247-264, 2017 (Peer-Reviewed Journal)