TIP FAKÜLTESİ 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK BECERİ EĞİTİMİNİN ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Husseın Y., Taşlıdere B.

Kocatepe Tıp Dergisi, vol.22, pp.381-386, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.18229/kocatepetip.770969
  • Journal Name: Kocatepe Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.381-386
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Tıp fakültelerinde pratik uygulamalara dayalı, aktif katılımlı, öğrenci odaklı bir eğitim modeli ile başarılı ve donanımlı hekimler yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu çalışmada tıp fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin, pratik uygulamalar konusunda bulundukları düzeyleri ve düşüncelerini öğrenerek, eğitimlerde eksik olan kısımların gözden geçirilip yeni bir eğitim içeriği hazırlanmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu tanımlayıcı çalışma üniversitemiz tıp fakültesi 2019 - 2020 eğitim öğretim yılında, tüm 5. ve 6. sınıf öğrencilerine ulaşılması hedeflenerek yapılmıştır. Soru formları öğrenci karnelerindeki pratik uygulamalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. BULGULAR: Çalışmaya 6.sınıftan 87 öğrenci ve 5.sınıftan 73 öğrenci olmak üzere toplam 160 kişi dâhil edilmiştir ve sayı mevcut öğrencilerin %76’sına karşılık gelmektedir. Yaş ortalaması 24,2 ±4 yıl idi. Cinsiyetlerine bakıldığında %53,7 si kadın, %46,3 ü erkekti. ’Eğitim süresince yeterli pratik uygulama yapabildiğinizi düşünüyor musunuz’’ sorusuna 90 kişi (%66,6) hayır, 69 kişi (%43,4) ise evet cevabı vermiştir. En çok pratik uygulama yapabilme imkânı buldukları stajlar; sırasıyla anestezi %78,1, üroloji %61,9, iç hastalıkları %50, acil %46,9 olarak hesaplanmıştır. Beceri laboratuvarını kullanma oranı %91,3’dür. SONUÇ: Bu çalışma sonuçlarına göre pratik eğitimlerin yeniden düzenlenmesi ve eksik olan kısımların gözden geçirilip yeni bir eğitim içeriği hazırlanmasına katkıda bulunması önerilmektedir