göçmen ve mülteci kadınların postpartum dönemde yaşadığı sorunlar


Meşedüzü M., Çakmak M., Köse S.

4. Uluslararası 5. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Denizli, Turkey, 29 September - 01 October 2022, pp.406-407

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.406-407
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Mülteci diye tanımlanan kişi; işletmeki belli programları nedeniyle kendini baskı altında hissederek, kendi ülkesini t erk olmak üzere başka bakımını sürdürmek kişi; Göçmen; ise çoğu zaman ekonomik değerlendirmelerle, ülkesini baskı altına alarak kendi isteği ile terk ederek başka bir ülkeye göç eden kişidir. Bu kişiler arasında gebeler de vardır. Bu nedenle öğretimin amacı; Göçm en ve mülteci kadınlar pospartum dönemde yaşadıkları zorlukları ele almak olarak belirlenmiştir. Pek çok kadın, gebelik ve doğum ile birlikte ortaya çıkan dönemlerde, psikolojik ve sosyal değişimlere kolayca uyum sağlar. Ancak sığınmacı/göçmen kadınlar bu sü rece uyum sağlamakta zorlanabilirler. Güvenli ve hijyenik bir doğum yapmamış olmaları, sağlık hizmetlerine taşınmamaları veya sağlık hizmetlerine erişim bakımı, antenatal ve postnatal takiplerin atılması ve postpartum hamileliğe yeteri kadar önem verilmemesine neden olabilir. Gebelik süresi, göç deneyimi, sığınma sığınağı, olumsuz yaşam koşulları ve ağır çalışma koşulları de uyum sağlamada güçlüğe sebep olabilir. Mülteci gebe ve lohusalar gerek doğum öncesi gerek ise doğum sonrası hasta eğitimi imin en çok gövdesi olan kesimi oluşturur. Bu hasta grubu yeterli emzirme, gebelik takibi, bebek bakımı, hijyen ve beslenme eğitimi gibi eğitimlerin verilmesi operasyon sonrası komplikasyonların erken tanınması ve gerekli müdahalelerin erken kullanım amaçlarıdır. Bu eğitimler sadece gebelik, lohusalık dönemlerini değil genel kadın sonuçlarını da kritik dönemleri içerir. Ancak göçmen/mülteci kadınların büyük birçoğu Türkçe bilmediklerinden tercüman sınırlamalarını kullanmakta; tercümanın cinsiyeti, t anıdık olup alınmaması, bazen ayrı ücret gerektirmesi, arıtma cihazı aktarımdaki problemler yaratabilmektedir. Güney Afrikalı mülteci kadınlar üzerine yapılan dil engelinin güvenli bilgi engeli almaya başladığı ortaya çıkmıştır. DSÖ'nün “Ham ile Mülteci, Göçmen Kadınlar ve Yeni Doğan Çocuklar Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Teknik Rehberlik” raporunda: Avrupa Bölgesi'ndeki göçmenlerde anne ve emzirme sağlığıyla ilgili yapılan geniş kapsamlı literatür taramasında, gebeliğin olumsuz seyir, anne ölümü ve morbiditesi gibi kötü göstergeler için göçmenlerde belirgin bir sıcaklığa sahip olduğu. Doğum sonrası doğum gibi ruh sağlığı problemlerinin, ölü doğum, erken doğum, konjenital anomaliler dahil olmak üzere genel bakım güvencesinin yeter siz olduğuna dikkat çekmektedir. Sonuç olarak indirme ile ilgili yapılacak çalıştırma ile artan göç olgusuyla birlikte mülteci/ göçmen kadınların doğum sonrası dönemde yaşadıkları muhafazalarla anne ve yenidoğan ölümlerinin morbidite ve ölümlerini azaltıp daha sağlıklı bir bakım ermek amaçlanmalıdır. Bu konu hakkında daha fazla araştırma yürütülmesi. Anahtar Kelimeler: göçmen, mülteci, doğum sonrası dönem