MKA/MR Olgularında Kopya Sayısı Değişimlerinin SNP-Array Yöntemi İle İncelenmesi ve Validasyonu


Kesim Y., YÜCESAN E., TÜYSÜZ B., UĞUR İŞERİ S. A.

2. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu, Turkey, 22 - 24 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No