MINITAB VE FREUD PERLES KARTİL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI


CANGÜR Ş., PASİN Ö., ANKARALI H.

15. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Turkey, 20 - 23 August 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No