Erol O., İnce İ., Avşar T., Tolunay Ş., Özuysal S., GÜCİN Z. 1977-1990 Yılları Arasında Tanı Konan 146 İntrakranial Menengioma Olgusunun Retrospektif İncelenmesi,


Erol O., İnce İ., Avşar T., Tolunay Ş., Yerci Ö., Özuysal S., ...More

T.C. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18, (3), 407-418, 1991, vol.18, no.3, pp.407-418, 1991 (Peer-Reviewed Journal)