Bariatrik Cerrahi Planlanan Morbid Obez Bireylerde Beden Algisi, Benlik Saygisi Ve Cinselhayat Kalitesinin İncelenmesi


EKİNCİ E., BIKMAZ P. S. , EKİNCİ İ., TURGUT S., İLHAN M. M. , KARAMAN Ö. , et al.

38.TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 11 - 15 May 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye