Bariatrik Cerrahi Planlanan Morbid Obez Bireylerde Beden Algisi, Benlik Saygisi Ve Cinselhayat Kalitesinin İncelenmesi


EKİNCİ E., BIKMAZ P. S. , EKİNCİ İ., TURGUT S., İLHAN M. M. , KARAMAN Ö. , ...More

38.TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey