Ovaryan Drilling Sırasında Eksternal İliak Arter Yaralanması Olgu Sunumu


Creative Commons License

ATEŞ S., ŞEVKET O., ÖZSOY b., ZEBİTAY a. g., KAN a.

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, vol.52, pp.120-122, 2014 (Scopus) identifier