İmha/Bilirkişi


Akkan A. G.

Johnson and Johnson Sıhhi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti., pp.2, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: İstanbul
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Sayın 

Johnson and Johnson

Sıhhi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ertürk Sok. Keçeli Plaza, No: 13,

Kavacık, 34810, Beykoz- İstanbul

                                                          

 

19 Ekim 2021 tarihli, JNJTR/CK-CK–D615 Ref. Nolu yazınız ile her sayfasının altı kaşeli ve imzalanmış, 5 sayfalık ekli listede dökümü yapılmış “2021 OTC- İmha Listesi” başlıklı toplam değerleri 31.770,31.- TL (163 sıra nolu ürün hariç) tutarındaki ürünlerin miad dolumu ve hasar görme gerekçeleri ile tıbbi bakımdan kullanılamaz durumda olmaları sebebi ile   ve aynı listenin 163 sıra numarasındaki 8160401 ürün kodlu ve 70041T102 Log/Batch no. suna sahip 358 adet  “Nicorette Patch 25 MG 7” isimli miyadı henüz dolmamış ve hasarlı da olmayan toplam değeri 9.902,69 TL olan ürünlerin tarafımdan talep edilen 09.11.2021 tarih ve JNJTR/CK-CK–D669 Ref. Nolu EK yazınızda belirttiğiniz “Bakanlık numunesi olarak geldiği, kutularının üzerinde “SAĞLIK BAKANLIĞINCA PARASIZ OLARAK VERİLİR SATILAMAZ”  yazısı olduğundan ticari karşılığının olamayacağı ve ayrıca yurtdışına iadesinin de yapılamayacağı nedenleri ile imha edilmeleri hususunda gerekli  muayene ve kontrol işlemi yapılması için Anabilim Dalımıza baş vurduğunuzdan, 09.11.2021 günü saat 16.00’ten itibaren söz konusu ürünlerin bulunduğu Johnson and Johnson Sıhhi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ecza Deposu, Akçaburgaz Mah. 1567. Sokak, No: 2,  Esenyurt- İstanbul” adresindeki özel ve kapalı   alanda sistemli olarak depolanmış bu ürünlerin talep edilen amaçla tarafımdan yapılan incelenmesi sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır : 

 

A.    5 sayfalık  “2021 OTC- İmha Listesi”  başlıklı ekli listede gösterilen,  163 sıra nolu ürün hariç,  çeşitli  miktarlarda ve   toplam değeri 31.770,31.- TL olarak  belirtilmiş ve depo mahallindeki ayrı yerde bekletilen  ürünler  kontrol edilmiş ancak bahsi geçen ürünlerin  fazlalığından dolayı tam miktarsal tespitleri yapılamamış ve sadece  “imha listesindeki”  ürünler arasından “rasgele” olarak seçilen ürünlerin tam miktarsal tespitlerinin yapılması suretiyle liste kontrol edilmiştir.   Ürünlerin belirtilen nedenlerle  tüketime sunulamayacakları saptanmıştır.

 

B.   5 sayfalık  “2021 OTC- İmha Listesi”  başlıklı ekli listenin 3. Sayfasının 163 sıra numarasındaki 8160401 ürün kodlu ve 70041T102 Log/Batch no. suna sahip 358 adet  “Nicorette Patch 25 MG 7” adlı   toplam değeri 9.902,69 TL olarak  belirtilmiş ve depo mahallindeki ayrı yerde bekletilen  ürünlerin EK yazıda belirtilen; “Bakanlık numunesi olarak geldiği, kutularının üzerinde “SAĞLIK BAKANLIĞINCA PARASIZ OLARAK VERİLİR SATILAMAZ”  yazısı olduğundan ticari karşılığının olamayacağı ve ayrıca yurtdışına iadesinin de yapılamayacağı nedenleri ile  tüketime sunulamayacakları saptanmıştır.

 

C.   İmha listelerindeki tüm ürünlerin yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı imha edilmeleri uygundur.

D.   İmha edilecek tüm ürünlerin bertaraf tesislerine “Atık Yönetimi Yönetmeliği” uygun olarak sevk edilmelidir.

E.    Firma tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış ekli listedeki bütün bu ürünlerin  19.11.2008 tarihli ve 2008/98/AT sayılı atık hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 3/5/2000 tarihli ve 2000/532/AT sayılı atık listesi oluşturulması hakkındaki Komisyon Kararı dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesine  dayanılarak hazırlanmış, 02 Nisan  2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış “Atık Yönetimi Yönetmeliği”  eklerindeki (EK-I)’de sınıflandırılan ve (EK-IV) atık listesinin (18- 01- 09 İlaç ve Kontrola tabi İlaç)  koduna uyan “Atıklar”  oldukları saptandığından, bütün bu atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış bertaraf tesislerine  uygun şekilde sevk edilerek, herhangi bir biçimde kullanılmaya ve satışa sunulamayacak şekilde ambalajları ve bütünlükleri bozulduktan sonra , çevreye zarar vermeyecek şekilde, EK-IIA ve EK-IIB’de sıralanan bertaraf yöntemlerine göre imha edilmelerinin uygun  olduğunu belirtir rapordur.

 

 

 

 

    Prof. Dr. A. Gökhan AKKAN

                                                                                    BVÜ Tıp Fakültesi

                                                                                    Tıbbi  Farmakoloji Anabilim  Dalı