Psychopharmacological Treatment in Obsessive-Compulsive Disorder


Creative Commons License

Coşkun F., Uyar E.

in: Psychopharmacological Approaches in Psychiatric Diseases, Doç. Dr. Sevda Bağ, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.219-227, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Akademisyen Yayınevi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.219-227
  • Editors: Doç. Dr. Sevda Bağ, Editor
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) is an early-onset and chronic psychiatric disorder with obsessions and/or compulsions, leading to significant loss of function and time. In OCD, stepwise treatment is recommended. Treatment options include cognitive-behavioral psychotherapy and various somatic treatment modalities, along with pharmacological agents. In OCD, if there is no response or insufficient response to the treatment despite the selection of appropriate drugs and methods in the first-line treatment, second-line treatments are started. Second-line treatment practices include drug addition and augmentation strategies. Among these strategies, apart from psychopharmacological applications, there are various somatic treatment methods (electroconvulsive therapy, transcranial magnetic stimulation, deep brain stimulation, surgical methods).

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), obsesyonlar ve/veya kompulsiyonlarla seyreden, belirgin işlev ve zaman kaybına yol açan, erken başlangıçlı ve kronik gidişli bir psikiyatrik bozukluktur. OKB’de basamaklı tedavi uygulaması önerilmektedir. Tedavi seçenekleri arasında farmakolojik ajanlarla birlikte, bilişsel-davranışçı psikoterapi ve çeşitli somatik tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. OKB’de birinci basamak tedavide uygun ilaç ve yöntem seçimine rağmen tedaviye yanıt alınamaması veya yetersiz yanıt alınması durumunda ikinci basamak tedavilere geçilmektedir. İkinci basamak tedavi uygulamaları içerisinde ilaç ekleme ve güçlendirme stratejileri yer almaktadır. Bu stratejiler arasında psikofarmakolojik uygulamalar dışında çeşitli somatik tedavi yöntemleri (elektrokonvülzif terapi, transkraniyal manyetik stimülasyon, derin beyin uyarımı, cerrahi yöntemler) de bulunmaktadır.