Celiac ganglion blockade: the effectiveness of CT guided percutaneous anterior approach Cölyak gangliyon blokaji: BT eşliginde perkütan anterior yaklaşimin etkinligi.


Alkan A., Durak A. C., Ozcan N., KUTLU R., Baysal T., Sigirci A.

Tanisal ve girişimsel radyoloji : Tibbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Dernegi yayin organi, vol.9, no.4, pp.456-461, 2003 (Scopus) identifier identifier