Ailesel Parrot Hastalığı Salgını Olgu sunumu


KARAASLAN T., KARATOPRAK C. , KARAASLAN E.

Journal of Harran University Medical Faculty, vol.16, no.1, pp.159-162, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Journal of Harran University Medical Faculty
  • Page Numbers: pp.159-162

Abstract

Psittakoz, Chlamydia psittaci’nin (C. Psittaci) neden olduğu bir enfeksiyöz hastalıktır. Papağanlar, kuşlar, güvercinler ve kümes hayvanlarında enfeksiyona yol açar. Etken sıklıkla enfekte kuşların sekresyonları, dokuları ve tüyleriyle bulaşır. Bulaş yolu sıklıkla inhalasyon yoluyla olmakla beraber nadiren de direkt temas sonucu da bulaşabilir. İnsanlarda özelikle kuş besleyenlerde mortal olabilen atipik pnömoniye yol açar. Psittakoz genelde her iki akciğerde heterojen infiltrasyonlarla seyrederken çok nadiren lober infiltrasyonla seyredebilir. Nadir görülmesi ve iyi bir anamnez alınmadığında kolaylıkla atlanması nedeni ile tanıda ve tedavide gecikmelere neden olmaktadır. Bir hafta içinde aynı aileden benzer semptomlar gelişen ve psittakoz tanısı konulan iki olgu sunduk.