Prosthetic Rehabilitation of a Partial Edentulous Patient with Skeletal and Dental Class III Malocclusion


Çalık K., Burduroğlu H. D.

24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi TDB, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.711

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.711

Abstract

Amaç: Bu olgu sunumunda azalmış okluzal dikey boyuta sahip,iskeletsel ve dişsel sınıf III parsiyel dişsiz bir vakanın protetik rehabilitasyonu tarif edilmiştir.

Olgu: 37 yaşında erkek hasta diş eksikliği ve üst dişlerinin geride olması şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur.Kinik ve radyografik muayene sonucu düşük okluzal dikey boyut,sınıf III kapanış ve 12,14,16,17,35,36,37,46,47 numaralı dişlerin eksik olduğu tespit edildi. İstirahat pozisyonunda interokluzal mesafe 7 mm ölçüldü.İlk aşamada stabilizasyon splinti ile 4 mm arttırılan yeni okluzal dikey boyut oluşturuldu.4 aylık adaptasyon sürecinden sonra 16,35,37ve 46 numaralı dişlerin yerine 4 adet implant yerleştirildi.İyileşme sürecinin ardından üst çenede tüm dişler prepare edilirken alt çenede preparasyon yapılmadı. Alt ve üst çene ölçüleri alınarak(Variotime Easy Putty,Kulzer) metal destekli seramik restorasyonlar ile tedavi tamamlandı.

Sonuç: Tedavi sonrasındaki bir yıllık süreçte yapılan klinik ve radyografik kontrollerde bir komplikasyon gözlenmedi.