Tetabuk Özelliği Olan Sahte İmzaların Tespitinde Bilgisayar Teknolojilerinin Rolü Olgu Sunumu


Creative Commons License

Esen Melez İ., Melez D. O., Şahin M. F., Gürler A. S., Tırtıl L.

ADLI TIP BÜLTENI = THE BULLETIN OF LEGAL MEDICINE, vol.20, no.3, pp.166, 2015 (Peer-Reviewed Journal)