SAĞLIK ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARDA KÜMELEME ALGORİTMALARININ KULLANIMI: BİR UYGULAMA


PASİN Ö., ANKARALI H., CANGÜR Ş., SUNGUR M. A.

XVII.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No