bronşial karsinoid tümörlü olgunun anestezi yaklaşımında oktreotid kullanımı (olgu sunumu)


TÜRKÖZ A.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 2004 (Peer-Reviewed Journal)