Bipolar Bozuklukta Klozapin Kullanımı: Vaka Sunumu


YILDIZ D., Delikanlı L., KILIÇOĞLU A. G., KARAÇETİN G.

7. Bakırköy Nöropsikiyatri Günleri: “Nöropsikiyatride Güncellemeler”, Turkey, 7 - 08 January 2017

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes