İNSİZYONEL HERNİ ONARIMININ GEÇ KOMPLİKASYONU GASTROENTEROSTOMİ HATTINA MESHMİGRASYONUNA BAĞLI GASTRİK OUTLET OBSTRUKSİYONU


AZİRET M., GÖKLER C., REYHAN E., ERDEM H., ÇETİNKÜNAR S., DEĞER K. C. , ...More

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Turkey, 16 - 20 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey