Uzun etkili ventriküler destek cihazı uygulamalarında koşuyolu deneyimi


Rabuş M. B., Selçuk E., Tılmaz E., Konukoğlu O., Fedakar A., Saba D., ...More

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, pp.103

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.103
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No

Abstract

Giriş ve Amaç: Kalp yetmezliği dünya üzerinde giderek artmaktadır. Son evre kalp yetmezliğinin tedavisinde kalp nakli altın standart tedavidir. Donör eldesinin azlığı yeni arayışlara yol açmaktadır. Uzun etkili ventriküler destek sistemleriyle bu ihtiyaç giderilmeye çalışılmaktadır. Biz de kendi kliniğimizde kullandığımız uzun etkili ventriküler destek sistemi uygulamalarını sunmayı amaçladık. Yöntem: 2012-2014 yıları arasında hastanemizde, son dönem kalp yetmezliği tanısıyla izlenen 34 hastaya uzun etkili ventrikül destek sistemi uygulanmıştır. Bulgular: 2012-2014 yıları arasında altısı kadın 28’i erkek 34 hastaya uzun etkili ventrikül destek sistemi uygulanmıştır. Hastaların 11’ine HeartWare; 13’üne Heartmate; 9’una Berlin Heart EXCOR; birine MicroMed DeBake implantasyonu yapılmıştır. Berlin Heart EXCOR implantasyonu yapılan 9 hastanın 3’ünde üniventriküler 6’sında biventriküler destek sistemi uygulanmıştır. Hastaların 4’üne ortotopik kalp nakli yapılmıştır. Heartmate ile takip edilen 1 hasta ejeksiyon fraksiyonunda iyileşme nedeniyle destek sistemi uygulaması sonlandırılmıştır. Tartışma ve Sonuç: Teknolojik gelişmelere parale olarak uzun dönem ventriküler destek cihazı sonuçları kalp nakli sonuçlarıyla yarışır durumlara ulaşmıştır. Gerek sağkalım gerekse yaşam kalitesindeki olumlu sonuçlar nedeniyle; karara köprü, adaylığa köprü, transplantasyona köprü, iyileşmeye köprü ve sonlanım tedavisi olarak tercih edilebilmektedir.