Üretral kondilom nedeni ile opere olan hastaların tedavi sonuçları ve takipleri


İlktaç A.

1. Androloji Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 23 May 2021, pp.84

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.84
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Human papillomavirus (HPV), cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde en sık olanıdır (ref.1). HPV’nin 100den fazla tipi tanımlanmışsa da bunlardan 30’u genital bölgede kondilom oluşturmaktadır (ref.2). Bu çalışmada kondilom lokalizasyonunun daha nadir olduğu üretral kondilom hastalarının tedavi sonuçları ve takiplerini bildirilmektedir.  

  

Gereç ve Yöntem: 

Üroloji polikliniğine 2016-2020 yılları arasında, genital ya da üretral kondilom şikayetiyle başvuran 13 hastanın tamamında üretral kondilom tespit edildi. Üretral meadaki kondilomlar makas ile komplet eksize edilip üretral plate 5,0 poliglaktin sütür ile onarıldıktan sonra üretra ve mesane 17 fr sistoskop ile değerlendirildi. Eksize edilen kondilomların patolojik değerlendirilmesi yapılarak tanısı doğrulandı. Hastalar 1. hafta, 3. ay ve 1. yıl olmak üzere yeni kondilom oluşumu ve mea darlığı açısından üroloji polikliniğinde takipleri yapıldı.  

Bulgular:  

Hastaların ortalama yaşı 29.5 (22-45) olarak tespit edildi. Sadece bir hastanın ek olarak enfeksiyon hastalıkları polikliniğinden takipli HIV tanısı vardı ve bu hastanın serolojisi medikal tedavi ile negatif olarak tespit edilmişti, diğer hastaların herhangi bir ek hastalığı rapor edilmedi. Hastalardan 5’i (%38daha öncesinden gonokoksik üretrit nedeniyle tedavi almıştı. Toplamda 4 (%30) hastaya daha önce dış genital kondilom nedeniyle elektrokoterizasyon uygulanmıştı. Hastalardan 2 (%13) tanesinde üretra kondilomu ile birlikte penil ve inguinal kondilom tespit edilerek koterize edildi.  

Üroloji polikliniğine başvuran 13 hastadan 9 tanesinin ilk şikayeti üretral meada kondilom, 2 hastanın penil ve inguinal kondilom1 hastanın üretral kanama ve 1 hastanın ise idrar yapmada zorlanma idiÜretral kondilom nüksü olan 2 hasta tekrar kondilom eksizyonu ve sistoskopi yapılarak tedavi edildi. Hastaların hiçbirinde mesanede veya proksimal üretrada kondilom saptanmadı 

Hastaların ortalama takip süresi 16.1 (12-26) ay olarak tespit edildi. Takiplerde hiçbir hastada mea  darlığı saptanmadı.  

Tartışma:  

Üretral kondilomun en etkili tedavisi cerrahidir. Bu tedavi yöntemleri arasında laser terapi ( ThuliumNd:YAG) cerrahi eksizyon ve elektrokoter tedavisi bulunmaktadır. Nüks oranları sırasıyla cerrahi ekzisyon %19-29, elektrokoter %22, Nd: YAG lazer %0-60 ve thilium laser %33 olarak tespit edilmiştir (ref 3) Laser ile tedavi edilen  üretral kondilom hastalarının meatal ya da üretral darlık oranı %5 iken (ref 3), bizim serimizde ortalama takip süresi olan 16.1 ay süresince hiçbir hastada meatal ya da üretral darlık saptanmamıştır.  

Sonuç: 

Üretral kondilom tedavisinde cerrahi eksizyonnüks ve üretral darlık riskinin düşük olması sebebiyle tercih edilebilecek güvenli bir yöntemdir.  


Referanslar 

  1. 1-Douglas J and Moreland A. Genital human papillomavirus infectionsInMorse SA, Ballard RC, Holmes K, et al. (eds) Atlas of sexually transmitted diseases and AIDS. Third edition. Edinburgh: Mosby, 2003, pp.261–278. 

  1. 2-De Villiers EM, Fauquet C, Broker TR, et al. Classification of papilloma virusesVirology 2004; 324: 17–27. 

    3-  Blokker RS, Lock TM,de Boorder T. Comparing thulium laser and Nd:YAG laser in the treatment of genital and urethral condylomata acuminata in male patientsLasers Surg Med. 2013 Nov;45(9):582-8.  

  2.