Bariatrik cerrahi sonrası ilk 6 aylık süreçte protein tozu kullanan ve kullanmayan kişilerde ağırlık ve vücut bileşimi değişiminin karşılaştırılması.


Batar N., Karatoprak C.

8. Ulusal Obezite Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 26 November 2017, vol.1, pp.5

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma 10.01.2012 ile 21.10.2014 tarihleri arasında özel bir Vakıf Üniversitesinde bariatrik

cerrahi ameliyatı olmuş ve ameliyat öncesinde ve sonrasında beslenme takibine devam edilen

144 olgu üzerinde yürütülmüştür. Bu çalışma bariatrik cerrahi sonrası il 6 aylık süreçte protein tozu

kullanan ve kullanmayan kişilerde ağırlık ve vücut bileşimi değişiminin karşılaştırılması amacıyla

planlanmıştır. Çalışmaya 18 yaş ve üzeri, gebe olmayan ve obez olan bireyler dahil edilmiştir. Bu

araştırma da olgular protein tozu kullanan ve kullanmayanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Protein tozu

kullanan kişi sayısı 72, kullanmayan kişi sayısı 72 dir. Araştırmamız da olguların vücut analizi her

kontrolde Tanita Body Composition Analyzer TBF-300 cihazı ile yapılmıştır.Olguların yaşları 18 ile

68 yıl arasında değişmekte olup ortalama 37.87±11.41 yıldır ve %63.3 ü protein tozu kullanırken,

%36.7’si önerilere rağmen protein tozu kullanmamıştır. Araştırma sonucunda her iki gruptaki

olguların yağ yüzde oranları arasındaki farklılıklar post op 6. aydaki kontrollerde istatistiksel olarak

anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Olguların kilo oranları incelendiğinde iki grup arasında istatistiksel

olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Her iki grubun kas oranları değerlendirildiğinde; post op

1. ay kontrollerindeki vücut kas oranları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş

olup (p<0,05), post op 6. aydaki kontrollerinde ise iki grubun vücut kas oranları arasındaki farklılık

istatistiksel olarak ileri derece de anlamlı bulunmuştur (0,01).Sonuç olarak düzenli olarak protein tozu

takviyesi alan 1. grup olgularda protein tozu takviyesi almayan 2. gruba göre vücut yağ yüzdelerin de

daha fazla düşüş gözlemlerken, yağsız vücut kitlesinin daha iyi korunduğu yani vücut kas ağırlığında

daha az kayıp olduğunu gözlemlenmiştir.