4 farklı kategoride serum AMH seviyesinin IVF sikluslarında gonadotropin başlangıç dozunu ve stimülasyona yanıtın öngörmede güvenilirliği


ÖZCAN P. , FIÇICIOĞLU N. C. , ATEŞ S. , GÜNER CAN M., KASPAR E. Ç. , ALAGÖZ O.

V. ÜREME TIBBI VE CERRAHİSİ DERNEĞİ KONGRESİ, Turkey, 28 - 31 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey