4 farklı kategoride serum AMH seviyesinin IVF sikluslarında gonadotropin başlangıç dozunu ve stimülasyona yanıtın öngörmede güvenilirliği


ÖZCAN P., FIÇICIOĞLU N. C., ATEŞ S., GÜNER CAN M., KASPAR E. Ç., ALAGÖZ O.

V. ÜREME TIBBI VE CERRAHİSİ DERNEĞİ KONGRESİ, Turkey, 28 - 31 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes