Vankomisin Dirençli Enterekok Sürveyansı ile Mücadele Alanlarını Belirlemek: İç Hastalıkları Kliniklerinde Vankomisinie Dirençli Enterokok Taşıyıcılığı


AYGÜN G., DİNÇ H. Ö. , Houssain N. A. , BALKAN İ. İ. , Kamer K., Alisha L., ...More

XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 28 - 31 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey