BAŞ-BOYUN VE GÖVDE MOBİLİZASYONUNUN POSTÜRAL KONTROL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OLGU SUNUMU


TANRIVERDİ M., TATLI B.

7. ULUSLARARASI CEREBRAL PALSY VE GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR KONGRESİ, 23 - 25 February 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes