Primer ve Sekonder Kolesteatomun Kemikçik Destrüksiyonu ve Komplikasyon Bakımından Karşılaştırılması


YILDIRIM N., Külekçi S., SİVAS Z. Z., KUCUR C.

Turk Otolarengoloji Arsivi/Turkish Archives of Otolaryngology, vol.52, no.4, pp.121-125, 2014 (Peer-Reviewed Journal)