Nötrofil/Lenfosit Oranı (NLO) ve Platelet/Lenfosit Oranının (PLO) Helikobakter Pylori Gastritinin Varlığı ve Şiddeti İle Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi


Atash F., DOĞAN G. , Ayyıldız Civan H., SELÇUK DURU H. N. , ELEVLİ M.

5. Genç Pediatristler Kongresi., Turkey, 29 November - 01 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey