Anti-TNF kullanımı sonrasında DRESS sendromu ile karışan psöriazis gelişen olgu


Öztürk D., Güler D., Kültür E., Yurdakul O. V.

Türk Romatoloji Kongresi 2022, Antalya, Turkey, 17 - 22 May 2022, pp.514-516

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.514-516
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) sendromu, ilaç maruziyetinden 2 ile 6 hafta sonra gelişen; cilt döküntüsü, eozinofili ve sistemik semptomlarla birlikte görülen ciddi bir ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Tanısı için şu kriterlerden en az 3’ünün bulunması gerekir: 1) hastaneye yatış gerektirecek kadar klinik kötüleşme, 2) şüpheli ilaç kullanım öyküsü, 3) akut deri döküntüsü, 4) 38° üstü ateş, 5) en az iki bölgede lenfadenomegali, 6) en az bir iç organ tutulumu, 7) düşük trombositler, 8) yüksek eozinofiller veya anormal lenfosit sayısı gibi kan sayımı anormallikleri. Paradoksal psöriyazis ise Anti-TNF tedavi başlandıktan sonra görülen yeni başlangıçlı psöriatik cilt lezyonu olması veya mevcut psöriazis varlığında psöriatik cilt lezyonlarının alevlenmesini tanımlamaktadır. Tedavinin başlangıcından günler veya aylar sonrasında görülebileceği kabul edilmektedir. Bu sözel bildiride; Bezmialem FTR polikliniğinde seropozitif poliartiküler Romatoid Artit tanısı ile takip edilen 54 yaşında bir kadın hastanın, Anti-TNF (adalimumab) başlanması sonrasında gelişen ve DRESS sendromu ile karışan paradoksal psöriazis olgusunu sunmaktayız.