Akut Böbrek Hasarının Erken Tanısında Plazma ngal (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) Etkinliğinin Off-pump ve On-pump Kalp Cerrahisinde Karşılaştırılması


karadeniz z., TUNCEL Z., yapıcı n., KUDSIOGLU T., izgi çoşkun f., nuraç h., ...More

göğüs kal damar cerrahisi anestezi ve yoğun bakım derneği dergisi, no.19, pp.168-174, 2013 (Peer-Reviewed Journal)