COVID-19 GEÇİREN HASTALARIN HASTANEDE YATIŞ SÜRELERİNE ETKİ EDEN KLİNİK ÖZELLİKLERİN POİSSON, NEGATİF BİNOM VE DOĞRUSAL REGRESYON MODELLERİ İLE İNCELENMESİ


PASİN Ö. , ÇETİN Ş.

3. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Turkey, 02 December 2021, pp.499

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.499