COVID-19 GEÇİREN HASTALARIN HASTANEDE YATIŞ SÜRELERİNE ETKİ EDEN KLİNİK ÖZELLİKLERİN POİSSON, NEGATİF BİNOM VE DOĞRUSAL REGRESYON MODELLERİ İLE İNCELENMESİ


PASİN Ö., ÇETİN Ş.

3. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Turkey, 02 December 2021, pp.499

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.499
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes