What changed in the blood concentrates? Innovations and Current Clinical Applications


Tunalı M.

TDB Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.149-150

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.149-150
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Kan Konsantrelerinde Ne Değişti? Yenilikler ve Güncel Klinik Uygulamalar Doç. Dr. Mustafa Tunalı Vücudumuzun orjinal tamir materyalini, kendi kanımızı, tamir ve rejenerasyonda kullanma felsefesine dayanan otojen kan konsantrelerinin geçmişi yarım asır’a yaklaşmaktadır. Bu ürünlerin tarihi, fibrin doku yapıştırıcıları ile başlayarak, günümüzde çok çeşitli Platelet Rich Plazmalar ve Platelet Rich Fibrinler ile devam etmektedir. Kan konsantrelerinin en güncel, gelişmiş ürünleri ise Platelet Rich Fibrinlerin injekte edilebilen tipleri ve klinik kullanım için modifiye edilmiş hibrit ürünlerdir. Otojen kan konsantrelerinin gelecekte de Tıp ve Diş Hekimliğinde önemli bir yere sahip olacaklarını düşünebiliriz. Bu yeni çalışmalar, doku mühendisliğindeki yeniliklerle de birleştiğinde farklı bir okuryazarlık ortaya çıkmaktadır. Biyolojik dil okuryazarlığı. Biyolojik dilde biyoloji ile diyalog önemli bir nokta olarak göze çarpmaktadır, sadece biyolojiyi anlamak değil, biyolojiye de kendimizi anlatmamız ve vücudumuzun da bizim ne yapmaya çalıştığımızı anlaması önemli bir aşama olabilir. Doç. Dr. Mustafa Tunalı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Öncesinde, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2005 yılında Selçuk Üniversitesi’nden doktora derecesini almıştır. Daha sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisinde de görev yapmıştır. Misafir öğretim üyesi olarak Turku Üniversitesi, Finlandiya’da ve Oradea Üniversitesi, Romanyada bulunmuştur. Dr. Mustafa Tunalı’nın araştırmaları trombositten zengin fibrin ürünleri, Periodontoloji ve Dental İmplantoloji’deki klinik kullanımlarına odaklanmaktadır. Bu konuda birçok ulusal ve uluslararası makaleleri ve patentleri vardır. Ayrıca, birçok kez davetli konuşmacı olarak konuşmalar yapmış ve kurslar düzenlemiştir. Türk Periodontoloji Derneği, Avrupa Periodontoloji Derneği, Türk Oseeointegrasyon Derneği, Avrupa Osseointegrasyon Derneği ve Periodontoloji, Ağız Cerrahisi, Estetik ve İmplant Diş Hekimliği Organizasyonu (POSEIDO) dernek üyelikleri vardır. Çok sayıda Dergide hakemlik ve editörlük görevleri bulunmaktadır. 149 What changed in the blood concentrates? Innovations and Current Clinical Applications Assoc. Prof. Dr. Mustafa Tunalı The history of autogenous blood concentrates, which is based on the philosophy of using our body's original repair material, our own blood, in repair and regeneration, is approaching half a century. The history of these products, starting with fibrin tissue adhesives, continues today with a wide variety of Platelet Rich Plasmas and Platelet Rich Fibrins. The most current and advanced products of blood concentrates are the injectable types of Platelet Rich Fibrins and hybrid products modified for clinical use. Autogenous blood concentrates may still have an important place in medicine and dentistry in the future. When these new studies are combined with innovations in tissue engineering, a different literacy emerges. Biological language literacy. Dialogue with biology stands out as an important point in biological language, not only understanding biology, but also explaining ourselves to biology and our body. It may be an important step when our bodies understand what we are trying to do. Dr. Mustafa Tunalı, DDS, PhD, now is an Associate Professor of Periodontology, Bezmialem Vakif University School of Dentistry, Department of Periodontology. Prior to that, he graduated from Hacettepe University Faculty of Dentistry in 1999 and in 2005 received his PhD from Selçuk University. Later, he worked at Gülhane Military Medical Academy. He has been a visiting professor at the University of Turku, Finland and the University of Oradea, Romania. Currently Dr. Mustafa Tunalı’s researches focus on the platelet-rich fibrin materials and their clinical usage in Periodontology and Dental Implantology. He has many national and international articles and patents on this subject. In addition, he has given speeches as invited speakers and organized courses. He is a member of Turkish Association of Periodontology, European Association of Periodontology, Turkish Association of Osseointegration, European Association of Osseointegration and Periodontology, Oral Surgery, Aesthetic and Implant Dentistry Organization (POSEIDO). He has served as referee and editor in many journals. TDA 25th INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS