İmha/Bilirkişi


Akkan A. G.

Johnson and Johnson Sıhhi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti., pp.2, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: İstanbul
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Sayın 

Johnson and Johnson

Sıhhi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ertürk Sok. Keçeli Plaza, No: 13,

Kavacık, 34810, Beykoz- İstanbul

                                                          

 

19 Ekim 2021 tarihli, JNJTR/CK-SÖ–D611 Ref. Nolu  yazınız ile, her sayfasının altı kaşeli ve imzalanmış, 2 sayfalık ekli listede dökümü yapılmış “Janssen Kontrole Tabi Olan Ürünler 2021- İmha Listesi” başlıklı ve 6 sayfalık ekli listede dökümü yapılmış “Janssen Kontrole Tabi Olmayan Ürünler 2021- İmha Listesi” başlıklı , toplam değerleri 3.084.541,69.- TL tutarındaki ürünlerin miad dolumu ve hasar görme gerekçeleri ile tıbbi bakımdan kullanılamaz durumda olmaları sebebi ile imha edilmeleri hususunda gerekli  muayene ve kontrol işlemi yapılması için Anabilim Dalımıza baş vurduğunuzdan, 09.11.2021 günü saat 16.00’ten itibaren söz konusu ürünlerin bulunduğu Johnson and Johnson Sıhhi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ecza Deposu, Akçaburgaz Mah. 1567. Sokak, No: 2,  Esenyurt- İstanbul” adresindeki özel ve kapalı   alanda sistemli olarak depolanmış bu ürünlerin talep edilen amaçla tarafımdan yapılan incelenmesi sonucu hazırlanan rapor aşağıdadır : 

 

A.   6 sayfalık  “Janssen Kontrole Tabi Olmayan Ürünler 2021- İmha Listesi” başlıklı ekli listede gösterilen  çeşitli  miktarlarda ve   toplam değeri 3.042.754,17.- TL olarak  belirtilmiş ve depo mahallindeki ayrı yerde bekletilen  ürünler  kontrol edilmiş ancak bahsi geçen ürünlerin  fazlalığından dolayı tam miktarsal tespitleri yapılamamış ve sadece  “imha listesindeki”  ürünler arasından “rasgele” olarak seçilen ürünlerin tam miktarsal tespitlerinin yapılması suretiyle liste kontrol edilmiştir.   Ürünlerin belirtilen nedenlerle  tüketime sunulamayacakları saptanmıştır.

 

B.   2 sayfalık  “Janssen Kontrole Tabi Olan Ürünler 2021- İmha Listesi” başlıklı ekli listede gösterilen  çeşitli  miktarlarda ve   toplam değeri 41.787,52 .- TL olarak  belirtilmiş ve depo mahallindeki ayrı yerde bekletilen  ürünler  kontrol edilmiş ancak bahsi geçen ürünlerin  fazlalığından dolayı tam miktarsal tespitleri yapılamamış ve sadece  “imha listesindeki”  ürünler arasından “rasgele” olarak seçilen ürünlerin tam miktarsal tespitlerinin yapılması suretiyle liste kontrol edilmiştir.  Ürünlerin belirtilen nedenle  tüketime sunulamayacakları saptanmıştır. ( Ayrı olarak muhafaza altına alınmış kontrola tabi  ürünlerin  imhalarının İl Sağlık Müdürlüğü denetiminde yapılması uygundur.)

 

C.   İmha listelerindeki tüm ürünlerin tarihi geçmiş ve evsafı bozulmuş olmaları nedeniyle  kullanılamayacaklarından imha edilmeleri uygundur.

D.   İmha edilecek tüm ürünlerin bertaraf tesislerine “Atık Yönetimi Yönetmeliği” uygun olarak sevk edilmelidir.

E.   Firma tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış ekli listedeki bütün bu ürünlerin  19.11.2008 tarihli ve 2008/98/AT sayılı atık hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 3/5/2000 tarihli ve 2000/532/AT sayılı atık listesi oluşturulması hakkındaki Komisyon Kararı dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesine  dayanılarak hazırlanmış, 02 Nisan  2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış “Atık Yönetimi Yönetmeliği”  eklerindeki (EK-I)’de sınıflandırılan ve (EK-IV) atık listesinin (18- 01- 09 İlaç ve Kontrola tabi İlaç)  koduna uyan “Atıklar”  oldukları saptandığından, bütün bu atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış bertaraf tesislerine  uygun şekilde sevk edilerek, herhangi bir biçimde kullanılmaya ve satışa sunulamayacak şekilde ambalajları ve bütünlükleri bozulduktan sonra , çevreye zarar vermeyecek şekilde, EK-IIA ve EK-IIB’de sıralanan bertaraf yöntemlerine göre imha edilmelerinin uygun  olduğunu belirtir rapordur.

 

 

 

 

    Prof. Dr. A. Gökhan AKKAN

                                                                                    BVÜ Tıp Fakültesi

                                                                                    Tıbbi  Farmakoloji Anabilim  Dalı