Koroner arter cerrahisinde kardiyopulmoner baypas öncesi glukoz-insülin-potasyum solüsyonu


TÜRKÖZ A., TÜRKÖZ R., TOPRAK H., DURMUŞ M., ERSOY M. Ö.

TURK ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON CEMIYETI MECMUASI, 2000 (Peer-Reviewed Journal)