Antibiotic Susceptibility of Bacteria Isolated From Children with Urinary Tract Infection


Creative Commons License

Salduz Z. I. Y., Yigit O.

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.4, no.4, pp.138-142, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 4
  • Publication Date: 2010
  • Doi Number: 10.5152/ced.2010.28
  • Journal Name: JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION
  • Page Numbers: pp.138-142
  • Keywords: Urinary tract infection, children, antibiotic susceptibility
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Özet Amaç: Bu çalışmada üriner sistem enfeksiyonlu çocuklarda etken patojenlerin ve antibiyotik duyarlılıklarının saptanması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Eylül 2006-Ağustos 2007 tarihleri arasında üriner sistem enfeksiyonu tanısı alan çocukların idrar kültürleri ve antibiyotik duyarlılık testleri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Toplamda, 166 kız ve 31 erkeğe ait pozitif idrar kültürleri incelendi. Sonuçlar yaş gruplarına göre sınıflandırıldı; grup 1, 1-24 aylık; grup 2, 2-14 yaş. En sık neden Escherichia coli (E. coli) (%84.8) olup bunu Enterobacter spp. (%6.1) takip ediyordu. E. coli için ampisiline %71.3, trimetoprimsulfametoksazole %52.7, ampisilin-sulbaktama %37.1, amoksisilin-klavulonata %23.4, sefuroksimaksetile %7, sefotaksime %6, seftriaksona %6, sefiksime %5.5, siprofloksasine %12, gentamisine %5.4 oranında direnç saptandı, amikasine direnç saptanmadı. Ampirik olarak yaygın kullanılan trimetoprim-sülfametoksazol ve ampisiline direncin yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Sonuç: Saptanan sonuçlar çocukluk döneminde üriner enfeksiyon sağaltımında antibiyogram yapılmasının önemini ve gerekliliğini göstermekte; ampirik sağaltım başlanması gereken durumlarda ise trimetoprim-sulfametoksazol ve ampisilinin tercih edilmesinin uygun olmayacağını düşündürmektedir. Bu çalışmaya göre çocuklardaki üriner sistem enfeksiyon sağaltımında öncelikle ikinci kuşak sefalosporinler ve ikinci sırada beta laktamaza dirençli penisilin grubu antibiyotikler uygun seçenek olarak görülmektedir. (J Pediatr Inf 2010; 4: 138-42) Anahtar kelimeler: Üriner sistem enfeksiyonu, çocuklar, antibiyotik duyarlılığı