Şizofrenili Bir Bireyde Yaratıcı Beceriler Modeline Göre Geliştirilen Duyu Bütünleme Temelli Ergoterapi Müdahale Programı: Olgu Sunumu


Zengin G., Yazıcı M. R., Huri M.

International Journal of Disabilities Sports & Health Sciences, vol.5, no.1, pp.66-74, 2022 (Scopus) identifier