Laringomalazi tanımı, tanı ve tedavisi


Çalım Ö. F.

in: Çocuklarda Enfeksiyon Dışı Hava Yolu Hastalıkları, Erkan Çakır, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.47-53, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.47-53
  • Editors: Erkan Çakır, Editor
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Laryngomalacia is the most common cause of inspiratory stridor in neonates and infants, with 10% of these children having severe symptoms requiring surgical intervention. Inspiratory stridor is seen as a result of collapse of the supraglottic larynx in laryngomalacia. In the diagnosis, evaluation with a flexible fiberoptic laryngoscope is recommended. Bronchoscopy should also be performed to detect synchronous airway pathologies. Laryngomalacia severity; rated as mild, moderate and severe. Acid suppression therapy, swallowing therapy and evaluation of swallowing were recommended for mild, moderate and severe cases; Supraglottoplasty is successful in the majority of children with laryngomalacia. However, the presence of syncronous airway pathologies and comorbid conditions may result worse outcomes and may require tracheostomy.

Laringomalazi yenidoğan ve infantlarda inspiratuar stridor en sık nedenidir, bu çocukların %10'unda cerrahi girişim gerektiren ciddi semptomlar mevcuttur. Laringomalazide supraglottik larinksin kollabe olması sonucunda inspiratuar stridor görülür. Tanıda öncelikle fleksibl fiberoptik laringoskop ile değerlendirilme önerilmektedir. Senkronize havayolu lezyonlarının tespiti için bronkoskopi de yapılmalıdır. Laringomalazi şiddeti; hafif, orta ve ağır olarak değerlendirilir. Hafif, orta ve şiddetli olgular için ise asit süpresyon tedavisi, yutma terapisi ve yutmanın değerlendirilmesi tavsiye edilmiş olup; şiddetli laringomalazide laringoskopi/bronkoskopi sonrasında supraglottoplasti tavsiye edilmiştir. Supraglottoplasti laringomalazili çocukların çoğunluğunda başarı ile sonuçlanır. Ancak eşzamanlı havayolu patolojileri ve komorbid hastalıkların varlığı olumsuz sonuçlara neden olabilir ve trakeostomi gerektirebilir.