Bazı Uvaol Türevlerinin Sentezi ve in vitro Biyokaitivitelerininİncelenmesi


ŞENOL H. , TUNCAY S., GÜLER E. M. , SEÇEN H., ÖCAL SUNGUROĞLU Z. N. , AKDEMİR A. , et al.

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul., 26 April - 29 January 2017