CANALIS FACIALIS’İN SEGMENTLERİNİN MORFOMETRİK ANALİZİ


Tufan E., Büyükmumcu M., Kabakçı A. D. A., Kadıyoran C., Saygın D. A.

International Scientific Research Conference, Lankaran, Azerbaijan, 8 - 09 December 2022, pp.10-11

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Lankaran
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.10-11
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Nervus facialis karmaşık bir anatomik yapıya sahiptir, sinirin seyri iyi bilinir ve bu alandaki patolojilerin tanınmasına katkıda bulunan radyo-anatomik çalışmalar kullanılarak kapsamlı bir şekilde incelenir. Meatus acusticus internus’tan temporal kemikteki foramen stylomastoideum’a kadar uzanan ve içerisinde n. facialis’in yer aldığı canalis facialis üç segmente ayrılır. Bu segmentler: Labirenter segment, timpanik segment ve mastoid segmenttir.

Çalışmamız NEÜ Meram Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı arşivinde bulunan 50 yetişkin hastaya ait retrospektif kranial, temporal BT görüntüleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hastalara ait BT görüntüleri tarandıktan ve hastalar gruplandırıldıktan sonra şu ölçümler yapılmıştır: Canalis facialis iç ağız genişliği, labirenter segment genişliği ve uzunluğu, timpanik segment genişliği ve uzunluğu, mastoid segment genişliği ve uzunluğu, birinci dirsek açısı ve ikinci dirsek açısı.

Çalışmamız sonucunda ortalama canalis facialis iç ağız genişliği sağ tarafta 0,59±0,06 mm, canalis facialis iç ağız genişliği sol tarafta 0,58±0,05 mm, labirenter segment uzunluğu sağ tarafta 3,2±0,29 mm, labirenter segment uzunluğu sol tarafta 3,22±0,27 mm, labirenter segment genişliği sağ tarafta 0,7±0,06 mm, labirenter segment genişliği sol tarafta 0,7±0,05 mm, timpanik segment uzunluğu sağ tarafta 9,39±0,92 mm, timpanik segment uzunluğu sol tarafta 9,39±0,91 mm, timpanik segment genişliği sağ tarafta 0,59±0,05 mm, timpanik segment genişliği  sol tarafta 0,59±0,04 mm, mastoid segment uzunluğu sağ tarafta 11,67±1,05 mm, mastoid segment uzunluğu  sol tarafta11,62±1,01 mm, mastoid segment genişliği sağ tarafta 0,84±0,05 mm, mastoid segment genişliği sol tarata 0,84±0,04 mm, birinci dirsek açısı sağ tarafta 72,7±2,94°, birinci dirsek açısı  sol tarafta 72,8±2,73°, ikinci dirsek açısı sağ tarafta 115,7±3,82°, ikinci dirsek açısı  sol tarafta 115,5±2,95° olarak ölçülmüştür.

Çalışmamızdan elde edilen verilerin canalis facialis’in yapısının anlaşılmasına katkıda bulunacağını, yapıların BT üzerinde tanımlanmasında; canalis facialis veya nervus facialis ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisinde semptomatik ve cerrahi yaklaşımlara ışık tutacağı düşünülmektedir.