Geriatrik Olgularda Ortostatik Hipotansiyon Tanısında Manuel İle Head Up Tilt Table Kan Basıncı Ölçümlerinin Karşılaştırılması Ve Ortostatik Hipotansiyonun Ayrıntılı Geritatrik Değerlendirme Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi


AYDIN A. E. , SOYSAL P. , IŞIK A. T.

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 15 - 19 October 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye