Parametrik Olmayan Çok Değişkenli Varyans Analizi ve Sağlık Alanında Bir Uygulaması


PASİN Ö., ANKARALI H., CANGÜR Ş., SUNGUR M. A.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ(INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATICS TECHNOLOGIES), vol.9, no.1, pp.13-20, 2016 (Peer-Reviewed Journal)