Şizofreni Tanısı Olan Bir Bireyde Sosyal Beceri Temelli Ergoterapi Müdahalesinin Etkinliği: Olgu Sunumu


Creative Commons License

Akel S.

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon IV: Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2021, pp.10

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmanın amacı, şizofreni tanısı olan olguda sosyal beceri temelli ergoterapi müdahalesinin etkinliğini incelemekti. Kişi merkezli olan bu çalışmaya, Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi bölümünde takip edilen, 26 yaşında, erkek, şizofreni tanılı bir birey dahil edildi. Kanada Aktivite Performans Ölçümü (KAPÖ) kullanılarak problem yaşanan aktivite alanları tespit edildi. Belirlenen İletişim ve sosyal beceriler alanlarını analiz etmek için Yaratıcı Beceriler Modeli (Model of Creative Ability-MOCA) kullanıldı. Model doğrultusunda oluşturulan müdahale planı; 4 hafta, haftada 2 seans, her seans 1 saat olacak şekilde, ergoterapist tarafından uygulandı. Müdahale öncesi ve sonrasında KAPÖ kullanılarak aktivite performansı ve memnuniyet puanları kaydedildi. İletişim ve sosyal beceri alanlarında, MOCA’nın motivasyon ve eylem aşamalarında bir seviye ileriye gelişme kaydedildi. KAPÖ’de performans puan değişimi 2,6 (performans1=3,4; performans2=6), memnuniyet puanı değişimi ise 4,3 (memnuniyet1=2,8; memnuniyet2=7,1) olarak kaydedildi. Şizofreni tanısı olan olguda, sosyal beceri temelli ergoterapi müdahalesinin aktivite performansı üzerinde etkili olduğu ancak daha anlamlı sonuçların alınması için uzun süreli bir müdahale planına ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı.