Peptik Ülserde Klinik Bulgular, Tanı ve Ayırıcı Tanı Clinical Manifestations, Diagnosis and Differential Diagnosis


İNCE A. T.

Turkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Özel sayısı, vol.6, no.2, pp.11-16, 2013 (Peer-Reviewed Journal)