Hepatit ve plöroperikardit ile prezante olan olası still hastalığı olgu sunumu


TUFAN F., ELÇİOĞLU Ö. C. , Alpay N., Taranoğlu O., Aydın S., ÇAĞATAY A. A.

9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 07 September 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey