Transüretral Prostat Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Üretra Darlıklarına Rezektoskop Çapının Etkisinin 6 Aylık Sonuçları: Prospektif, Randomize, Tek Kör Çalışma


GÜNEŞ M., SERTKAYA Z., KELEŞ M. O., KOCA O., KALKAN S., ÖZTÜRK M. İ., ...More

21. Ulusal Üroloji Kongresi-İstanbul, Turkey, 30 October - 03 November 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes