Erişkinlerde ağrı ve farklı ağrı tedavilerinin prevalansı


Creative Commons License

KURU ÇOLAK T., YELDAN İ., ZENGİN ALPÖZGEN A., KOSTANOĞLU A., TOSUN A., AKBABA Y.

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, 2011 (Scopus) identifier identifier