İskeletsel Ankraj ve Loop Bükümleri Kullanılarak Çekim Boşluğu Kapatılması:Olgu Sunumu


Sunal Aktürk E., Şahin Ş., Çakır E., Özden M. F.

17. Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Sanal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 November 2021, pp.126

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.126
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Ortodontik tedavilerde iskeletsel ankrajın kullanımı geçmişten günümüze devam etmektedir.İskeletsel ankraj sağlanmasında geçmişte ekstraoral apareyler kullanılmaktayken günümüzde intraoral mini vidaların kullanımı yaygın hale gelmiştir. Bu vaka raporundaki amaç mini vida ankrajı ve loop bükümleri ile çekimli olarak tedavi edilen vakanın tedavi sonuçlarını değerlendirmektedir

Vaka: 16 yaşındaki Sınıf II iskeletsel ve Sınıf II subdivision dental paterne sahip kadın hastada maksillada -8.2 mm, mandibula da ise -5.7 mm yer darlığı bulunması sebebiyle çekimli tedavi uygulamasına karar verilmiştir. Maksillada 14 ve 24 numaralı dişlerin, mandibulada ise geniş lezyonlu başarısız kanal tedavileri bulunan 36 ve 46 nolu dişlerin çekimine karar verilmiştir. Ayrıca karanlık bukkal koridorların bulunması nedeniyle Damon braket sistemi kullanılması uygun bulunmuştur. Tedaviye üst çene seviyelemesi ile başlanmış olup, seviyeleme sonrası 14 24 nolu dişler çekilip infrazigomatik mini vidalardan crimpable hooklara kapalı coiller ile sağ ve solda 200 grlık en masse retraksiyon kuvveti uygulanmıştır. Eş zamanlı olarak 36 ve 46 numaralı dişler çekilmiş, çekim boşluklarının kapatılmasında Sınıf II elastiklerle eş zamanlı olarak loop mekanikleri kullanılmıştır. Tedavi bitirme işlemlerinin yapılmasıyla sonlandırılmıştır.Tedavi sonunda Sınıf II subdivizyon kaynaklı dental orta hat sapması düzeltilmiş, sağ ve sol molar ve kanin ilişki ideal duruma getirilmiştir.

Sonuç: Mini vidalar ortodontik tedavi esnasında gerekli ankrajın sağlanmasında iyi bir alternatiftir.Damon braket sistemi karanlık bukkal koridorların giderilmesinde oldukça etkilidir.