Sağ koroner Arterin Sol Sinüs Valsalvadan Çıktığı Olguda PTKA Sırasında Kılavuz Kateter içi Balon Uygulaması ve ÇKBT Olgu Sunumu


YILDIZ A., AKGÜN F., EROL C., YILDIZ Ş.

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, vol.8, pp.27-29, 2009 (Peer-Reviewed Journal)