Madde Kullamınına Bağlı Ensefalopati


Creative Commons License

Şahin Ediz S., ALKAN A.

Türk Radyoloji Seminerleri, vol.11, no.1, pp.102-108, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.4274/trs.2023.233103
  • Journal Name: Türk Radyoloji Seminerleri
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.102-108
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Bu makale madde bağımlılığına bağlı ensefalopatiyi ve teşhisinde görüntüleme tekniklerinin rolünü tartış- maktadır. Ensefalopatiye neden olan maddelerin patofizyolojisi ve klinik bulguları incelenmiş ve beyindeki yapısal hasarlar, konvansiyonel görüntüleme teknikleri olan bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans gö- rüntüleme veya anjiyografi ile görselleştirilebilir. Klinik semptomlar genellikle diğer etiyolojileri taklit eden spesifik olmayan semptomlar gösterir, bu nedenle doğru teşhis önemlidir. Nöroradyologlar, madde bağım- lılığına bağlı toksik ensefalopati teşhisinde önemli bir rol oynarlar. Makalede amfetaminler, kokain ve eks- tazi gibi çeşitli maddelerin görüntüleme bulguları, patofizyolojisi ve klinik semptomları vurgulanmaktadır.