A retrospective evaluation of a new infraclavicular brachial plexus block technique in Which major tubercle of humerus was used as a reference point Humerusun Büyük Tüberkülü Referansli Yeni Bir Infraklaviküler Brakiyal Pleksus Bloǧu Yönteminin Geriye Dönük Deǧerlendirme Sonuçlar


Çömlekçi M., Başaranoǧlu G., Suren M., Erkalp K., Aldemir T.

Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Dergisi, vol.37, no.3, pp.145-151, 2009 (Scopus) identifier