HIV Pozitif Hastada Vestibüler Etkilenim: Olgu Sunumu


Kuru E.

7. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi- İCAR , İstanbul, Turkey, 24 - 26 January 2022, pp.237

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.237
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No

Abstract

Giriş: Human Immunodeficiency Virus (HIV), dünya çapında yaklaşık 40 milyon insanı etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çeşitli hücre tiplerini enfekte edebilmekle birlikte tercihen CD4+ T hücreleri, makrofajlar ve mikroglial hücreler gibi nöronları ve bağışıklık hücrelerini enfekte eden bir RNA virüsüdür. Literatürde HIV pozitif hastalarda işitsel ve vestibüler şikayetler gözlenmekle birlikte ülkemizde bu konuda yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile bir HIV(+) vakada vestibüler etkilenimi değerlendirmek amaçlanlanmıştır.

 

Olgu Sunumu: 2 aydır göz hareketleriyle tetiklenen etraf dönmesi şeklinde, saniyeler süren baş dönmesi tarifleyen 31 yaşındaki Ö.A, 2 yıl önce HIV pozitif tanısı almış ve ardından anti-retroviral tedaviye başlamıştır. Hasta yürürken etrafındaki nesnelerin hareket ettiğini (osilopsia), bulanık görme ve dengesizlik hissi yaşadığını belirtmiştir. Yapılan odyolojik ve vestibüler değerlendirme sonucunda hastada normal işitsel fonksiyonlar gözlenirken, oVemp testinde sol kulakta %50 oranında zayıflık ve Pursuit testte sakkadik takip gözlenmiştir.

 

Sonuç: Vestibüler değerlendirme sonucunda elde edilen bulgular literatür ile uyumludur. Ülkemizde HIV pozitif hastalarda odyolojik ve vestibüler etkilenimi değerlendiren çalışmaların eksikliği nedeniyle bu olgu sunumunun HIV pozitif hastalarda yapılacak çalışmalara öncü olacağı düşünülmektedir. HIV pozitif hastaların odyolojik ve vestibüler sistem etkilemi açısından odyologlar tarafından takipte olmaları gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler: HIV, vestibüler, oVemp